POŽÁRNÍ OCHRANA

provádění školení

provádění školení

Vaše odborná způsobilost k výkonu práce je klíčová pro bezpečnost vašich pracovišť a zároveň nezbytná pro plnění zákonných požadavků v oblasti požární ochrany. Proto nabízím odborné školení, které Vám pomůže splnit tyto požadavky. S mým školením získáte potřebné znalosti a dovednosti, abyste se mohli s klidem soustředit na svou práci a mohli být vždy připraveni na případné nebezpečí. Kontaktujte mě a zlepšete bezpečnost vašeho pracoviště!

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

- zpracování tematického plánu a rozvrhu školení
- školení řadových zaměstnanců
- školení vedoucích zaměstnanců
- provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
- ověření znalostí formou testu
- vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance
- sledování lhůt školení, upozornění na termíny

POŽÁRNÍ OCHRANA

dokumentace PO

Podnikatelé, jejichž činnosti jsou zařazeny do kategorie zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí musí plnit další stanovené úkoly v PO, které musí být zpracovány v příslušné dokumentaci. Veškerou dokumentaci však zpracujeme za Vás!

provádění školení

Odborné školení a odborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek každého zaměstnance a je nedílnou součástí splnění zákonných povinností v oblasti požární ochrany.

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud hledáte odpověď na některou z otázek, zkuste nahlédnout do této sekce. V případě, že zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.