POŽÁRNÍ OCHRANA

dokumentace PO

dokumentace PO

Jste podnikatel a pracujete v oboru, který je zařazen do kategorie zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí? Zpracování dokumentace pro plnění stanovených úkolů v PO může být náročné. Nechte to na mě - jsem odborník na požární ochranu a právní předpisy a s radostí vám pomohu zpracovat veškerou potřebnou dokumentaci a zajistit, aby vaše pracoviště byla v souladu s předpisy.

Zpracujeme veškerou dokumentaci PO dle § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.:
- začlenění do kategorie s požárním nebezpečím,
- posouzení požárního nebezpečí,
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
- požární řád,
- požární poplachové směrnice,
- požární evakuační plán,
- dokumentaci zdolávání požárů,
- řád ohlašovny požáru,
- tematický plán a časový rozvrh školení
- dokumentaci o provedeném školení
- vedení požární knihy,
- dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany.

POŽÁRNÍ OCHRANA

dokumentace PO

Podnikatelé, jejichž činnosti jsou zařazeny do kategorie zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí musí plnit další stanovené úkoly v PO, které musí být zpracovány v příslušné dokumentaci. Veškerou dokumentaci však zpracujeme za Vás!

provádění školení

Odborné školení a odborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek každého zaměstnance a je nedílnou součástí splnění zákonných povinností v oblasti požární ochrany.

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud hledáte odpověď na některou z otázek, zkuste nahlédnout do této sekce. V případě, že zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.