POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární ochrana je oblast, která se zabývá prevencí a ochranou před požáry. Cílem požární ochrany je minimalizovat riziko vzniku požáru a minimalizovat škody způsobené požárem, a to jak na lidských životech, tak na majetku a prostředí.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Požáry jsou nepředvídatelné a mohou způsobit velké škody nejen na majetku, ale také na životech lidí. Proto je pro firmy klíčové mít zajištěnou požární ochranu, která jim umožní minimalizovat riziko požáru a ochránit své zaměstnance, klienty a majetek.

Kromě základního právního požadavku na zajištění požární ochrany v budovách, může mít i samotná firma mnoho dalších důvodů, proč zajistit co nejlepší požární ochranu.
Prvním z nich je prevence před nežádoucími událostmi a minimalizace škod, které mohou nastat při požáru. Špatně zajištěná požární ochrana může vést k nebezpečí pro životy zaměstnanců a klientů, ztrátě majetku a dokonce k přerušení podnikání.
Dalším důvodem pro zajištění požární ochrany je pověst firmy. Kvalitní požární ochrana dokáže firmu prezentovat v dobrém světle a získat si tak důvěru zákazníků a partnerů. Firmy, které nezajistí odpovídající požární ochranu, mohou být považovány za nezodpovědné a mohou tak ztrácet své zákazníky a obchodní partnery.
Posledním, ale ne méně důležitým důvodem, proč zajistit požární ochranu, je zákonná povinnost. Firma musí zajistit požární ochranu v souladu se zákonem a při nedodržení této povinnosti hrozí sankce a další právní následky.

Proto je důležité pro firmy zajistit požární ochranu co nejdříve a spolupracovat s odborníky na požární ochranu, kteří jim pomohou minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost zaměstnanců, klientů a majetku.

Přehled základních povinností Vaší společnosti na úseku požární ochrany:
- Zpracovat provozně bezpečnostní dokumentaci PO – dle zařazení do činnosti požárního nebezpečí
- Aktualizovat tuto dokumentaci PO – minimálně 1x ročně
- Zajistit školení na úseku PO
- Zajistit preventivní prohlídku PO na pracovišti – dle začlenění činnosti do kategorie požárního nebezpečí
- Vybavit své prostory prostředky PO – např. přenosné hasicí přístroje
- Vybavit své prostory evakuačním a bezpečnostním značením PO
- Provádět pravidelné revize – např. pevné el. rozvody, elektrické spotřebiče, přenosné hasicí přístroje a další úkony dle místních podmínek

Jako odborně způsobilé osoby v požární ochraně zvládneme všechny tyto povinnosti za Vás. Služby v oblasti PO poskytujeme buď jednotlivě při jednorázové spolupráci v rámci posouzení, návrhu a realizace, nebo v cenově zvýhodněné nabídce komplexních služeb pro dlouhodobou spolupráci.

POŽÁRNÍ OCHRANA

dokumentace PO

Podnikatelé, jejichž činnosti jsou zařazeny do kategorie zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí musí plnit další stanovené úkoly v PO, které musí být zpracovány v příslušné dokumentaci. Veškerou dokumentaci však zpracujeme za Vás!

provádění školení

Odborné školení a odborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek každého zaměstnance a je nedílnou součástí splnění zákonných povinností v oblasti požární ochrany.

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud hledáte odpověď na některou z otázek, zkuste nahlédnout do této sekce. V případě, že zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.