KOORDINÁTOR BOZP

plán BOZP

plán BOZP

Zajímá Vás, co vlastně zahrnuje plán BOZP a kdy je jeho zpracování nutné? Nevíte, kdo má povinnost plán BOZP zpracovat a jaký je postup při jeho tvorbě? V tom případě jsem tu pro Vás.

Plán BOZP je základním dokumentem, který je nutné zpracovat v případě, že rozsah stavby překonává 30 dnů a v této době bude na stavbě pracovat minimálně 20 pracovníků po dobu minimálně jednoho dne nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Jako odborník v oblasti BOZP Vám mohu poskytnout jasnou a srozumitelnou odpověď na to, co plán BOZP obnáší, kdo má povinnost ho zpracovat a jaký je postup při jeho tvorbě. S mými dlouholetými zkušenostmi ve zpracování plánů BOZP pro různé druhy staveb můžete mít jistotu, že Váš plán BOZP bude splňovat všechny legislativní požadavky. Plán BOZP vždy sepisuje koordinátor BOZP a podle stavebního zákona musí být součástí projektové dokumentace a není možné bez něj vydat stavební povolení ani ohlášení. Pokud tedy potřebujete zpracovat plán BOZP, neváhejte mě kontaktovat a já Vám rád pomohu.

Mezi další podmínky patří, že na stavbě je vykonávána minimálně jedna z těchto činností:
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů.
• Práce se zdroji ionizujícího záření.
• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
• Potápěčské práce.
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Pro zobrazení pomocí diagramu klinkěte zde.

KOORDINÁTOR BOZP

kdy určit koordinátora BOZP?

Základním problémem většiny stavebníků je neznalost, jak správně rozhodnout, že na jeho stavbě vznikla legislativní povinnost určit koordinátora BOZP. My Vám řekneme, zda ho potřebujete.

plán BOZP

Co je plán BOZP? Kdy je třeba jej zpracovat? Kdo zpracovává plán BOZP? Odpověď na tyto otázky naleznete v této části.

povinnosti na stavbě

Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Ten ukládá zadavatelům staveb další zcela nové povinnosti

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.