KOORDINÁTOR BOZP

odborná způsobilost

odborná způsobilost

Koordinátor BOZP musí vlastnit certifikát o složené zkoušce odborné způsobilosti s platností 5 let.

Pozor, certifikát k odborné způsobilosti k prevenci rizik není to samé jako koordinátor BOZP na staveništi. Klasická kvalifikace technika BOZP rozhodně neopravňuje k výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi.

KOORDINÁTOR BOZP

kdy určit koordinátora BOZP?

Základním problémem většiny stavebníků je neznalost, jak správně rozhodnout, že na jeho stavbě vznikla legislativní povinnost určit koordinátora BOZP. My Vám řekneme, zda ho potřebujete.

plán BOZP

Co je plán BOZP? Kdy je třeba jej zpracovat? Kdo zpracovává plán BOZP? Odpověď na tyto otázky naleznete v této části.

povinnosti na stavbě

Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Ten ukládá zadavatelům staveb další zcela nové povinnosti

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.