KOORDINÁTOR BOZP

kdy určit koordinátora BOZP?

kdy určit koordinátora BOZP?

Jste stavebník a nevíte, zda na Vaší stavbě potřebujete koordinátora BOZP? Tato nejistota může být zdrojem stresu a rizika porušení zákona. Ale nemusíte se obávat, protože Vám mohu nabídnout mou pomoc. S mými znalostmi a zkušenostmi v oblasti BOZP Vám mohu poskytnout jasný a spolehlivý návod, jak postupovat a jaký koordinátor BOZP je pro Vaši konkrétní stavbu ten správný. Nechte na mě starost a ujistěte se, že Vaše stavba bude splňovat všechny legislativní požadavky v této oblasti. Kontaktujte mě a využijte mé služby pro bezpečnou a bezstarostnou stavbu.

Stavebník nemá povinnost určit koordinátor BOZP v následující případech:
• Na stavbě působí pouze jeden zhotovitel.
• Celková doba prací nepřekročí 30 pracovních dnů při maximálním počtu 20 pracovníků pracujících na stavbě po dobu minimálně jednoho dne.
• Objem prací nepřekročí 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
• Stavebník provádí práce sám pro sebe svépomocí.
• Není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení.

Ve všech ostatních případech je ale nutné koordinátora BOZP na staveništi zajistit.

Pro zobrazení pomocí diagramu klikněte zde.

V praxi často narážíme na argument týkající se více než jednoho zhotovitele na stavbě. Stavebníci často argumentují tím, že oni přece mají smlouvu s jedním dodavatelem a tudíž je nezajímá, kolik má tento dodavatel subdodavatelů. Pozor, jedná se o velmi častý omyl. Má-li dodavatel dalšího subdodavatele a stavba překračuje limity popsané na začátku kapitoly, pak stavebník musí zajistit koordinátora.

KOORDINÁTOR BOZP

kdy určit koordinátora BOZP?

Základním problémem většiny stavebníků je neznalost, jak správně rozhodnout, že na jeho stavbě vznikla legislativní povinnost určit koordinátora BOZP. My Vám řekneme, zda ho potřebujete.

plán BOZP

Co je plán BOZP? Kdy je třeba jej zpracovat? Kdo zpracovává plán BOZP? Odpověď na tyto otázky naleznete v této části.

povinnosti na stavbě

Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Ten ukládá zadavatelům staveb další zcela nové povinnosti

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.