KOORDINÁTOR BOZP

Koordinátor BOZP, neboli koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je osoba, která je zodpovědná za koordinaci a implementaci opatření BOZP na staveništi.

Koordinátor bozp

Nabízím špičkovou službu koordinace BOZP na staveništi pro přípravnou a realizační fázi stavebních projektů, které splňují podmínky pro zajištění této důležité role. Zadavatelé těchto projektů čelí náročným dodatečným povinnostem, které zahrnují především koordinaci bezpečnostních opatření na staveništi a ochranu zdraví pracovníků. Mnou nabízená profesionální služba koordinace BOZP umožňuje snadné řešení těchto povinností a poskytuje potřebnou podporu na staveništi.

Jako odborník na koordinaci BOZP jsem kvalifikovaný a se zkušenostmi v oboru stavebnictví. Díky mnou nabízené službě koordinátor BOZP se mohou zadavatelé stavebních projektů soustředit na své hlavní cíle a nechat odborníka na BOZP, aby se staral o bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.

KOORDINÁTOR BOZP

kdy určit koordinátora BOZP?

O povinnosti mít na stavbě koordinátora BOZP se podrobně píše § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.....

plán BOZP

Co je plán BOZP? Kdy je třeba jej zpracovat? Kdo zpracovává plán BOZP? Odpověď na tyto otázky naleznete v této části.

povinnosti na stavbě

Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Ten ukládá zadavatelům staveb další zcela nové povinnosti

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.