BOZP

ŠKOLENÍ - PORADENSTVÍ

ŠKOLENÍ - PORADENSTVÍ

Pro zajištění bezpečnosti vašich zaměstnanců a dodržení zákonných povinností je nezbytné, aby každý nově přijatý zaměstnanec absolvoval školení o bezpečnosti práce a požární ochrany. Bez úspěšného absolvování tohoto školení není povolen vstup na pracoviště. S tímto krokem se také snadno splní povinnosti, které vyplývají ze Zákoníku práce.

Školení
- vstupní školení zaměstnanců
- školení a seznámení s pracovním místem (provádí odpovědná osoba)
- periodické školení zaměstnanců
- školení speciálních profesí
- školení pro práce ve výškách
- školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení
- školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky
- kvalifikační školení pro získání osvědčení
- vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení
- NOVĚ provádíme školení vazačů břemen třídy A a B

Poradenské služby
- odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, zjištění skutečného stavu a zpracování návrhů na opatření
- zpracování návrhu na kategorizaci prací
- pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace záznamů, návrhy na opatření
- posuzování projektů provozoven a technických zařízení
- předkolaudační prohlídky a zastupovaní firmy při kolaudačním řízení
- doporučení a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních a výstražných tabulek
- sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace
- odborné poradenství při zpracování doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli a smluv o dílo

BOZP

dokumentace BOZP

Zákoník práce a další legislativa ukládá zaměstnavatelům vypracovat celou řadu různých dokumentů, které mají za cíl snížit pracovní rizika.

ŠKOLENÍ - PORADENSTVÍ

Úspěšným absolvováním tohoto školení je splněna povinnost zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud hledáte odpověď na některou z otázek, zkuste nahlédnout do této sekce. V případě, že zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem.