BOZP

dokumentace BOZP

dokumentace BOZP

Jako zaměstnavatelé máte zodpovědnost zajistit bezpečné pracovní prostředí pro vaše zaměstnance a dodržování pracovního práva a příslušných zákonů a nařízení. Jedním z klíčových kroků k tomuto cíli je vypracování potřebné dokumentace, která vám pomůže minimalizovat rizika a dodržet předepsané požadavky.

V seznamu dokumentů, které musíte mít ve své společnosti, jsou například identifikace a hodnocení rizik, kategorizace prací atp.
Pokud si nejste jisti, zda máte všechny požadované dokumenty v pořádku, neváhejte se na mě obrátit. Jsem odborník v oblasti BOZP a právních předpisů a rád vám poradím a pomohu vám zajistit dodržení předpisů a zlepšit bezpečnost vašich pracovišť.

Základní dokumentace BOZP
• Identifikace a hodnocení rizik
• Kategorizace prací
• Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
• Evidence pracovních úrazů
• Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
• Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
• Dopravní řád
a další podle druhu provozované činnosti

Další dokumentace
• Směrnice pro řízení BOZP v podniku
• Směrnice pracovních úrazů
• Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
• Osobní karty BOZP zaměstnanců
• Traumatologický plán
• Provozní řád
• Pracovní řád
• Místní řád skladu

Tuto veškerou dokumentaci jsme pro Vás schopni vypracovat. Vždy je ale nutná osobní návštěva technika BOZP na pracovišti, zhodnotit rizika a podle toho dokumentaci vypracovat.

BOZP

dokumentace BOZP

Zákoník práce a další legislativa ukládá zaměstnavatelům vypracovat celou řadu různých dokumentů, které mají za cíl snížit pracovní rizika.

ŠKOLENÍ - PORADENSTVÍ

Úspěšným absolvováním tohoto školení je splněna povinnost zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud hledáte odpověď na některou z otázek, zkuste nahlédnout do této sekce. V případě, že zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem.