PREVENT PRO

PREVENT PRO s.r.o. je předním poskytovatelem služeb v oblasti požární ochrany a BOZP v České republice. Společnost se specializuje na poskytování komplexních služeb pro různé sektory a obory, jako jsou stavebnictví, průmysl, obchod, zdravotnictví, školství a další.

PREVENT PRO

Bezpečnost práce

Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.

Koordinátor bozp

Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Proto nabízíme službu odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi pro přípravnou i realizační fázi projektů staveb.

Požární ochrana

Jako odborně způsobilé osoby v požární ochraně nabízíme zpracování dokumentace dle příslušných předpisů, provádění školení a zajištění revizí požární techniky. Všechny povinnosti zvládneme za Vás!

Kontaktní údaje

Pokud hledáte odpověď na některou z otázek, zkuste nahlédnout do této sekce. V případě, že zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem.